Όροι και προϋποθέσεις της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Το Cryptoguide.gr προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο Cryptoguide.gr ή στις σελίδες των υπο-τομέων του Cryptoguide είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Ωστόσο, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστότοπων που συνδέονται μέσω του ιστότοπου Cryptoguide.gr. Η χρήση του περιεχομένου τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η Cryptoguide.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την εμπιστοσύνη σε υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Σημειώστε ότι, αν και μεγάλο μέρος του υλικού που δημιουργείται και δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι μη χρηματοοικονομικής φύσης, το Cryptoguide.gr δεν αποτελεί χρηματοοικονομικό πόρο και οι απόψεις των συγγραφέων και άλλων συνεργατών είναι δικές τους και δεν συνιστούν χρηματοοικονομικές συμβουλές. Εάν χρειάζεστε τέτοιου είδους συμβουλές, το Cryptoguide συνιστά ανεπιφύλακτα να αναζητήσετε επαγγελματική συμβουλή.

Όλο το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τίποτα σε αυτό το υλικό δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή.

Συμφωνείτε ρητά να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε το Cryptoguide, τις θυγατρικές του, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών από και έναντι όλων των αξιώσεων, εξόδων, ζημιών, απωλειών, εξόδων και άλλων υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των εξόδων των δικηγόρων, που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση του Cryptoguide από εσάς, την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας Χρήσης από εσάς ή/και την παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή προσώπων από εσάς.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση, επακόλουθη, τυχαία, τιμωρητική ή παραδειγματική ζημία, είτε βασίζεται σε αδικοπραξία, σύμβαση ή άλλη νομική θεωρία, ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία ή τη χρήση ή την απόπειρα χρήσης του Cryptoguide από εσάς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της απώλειας κερδών, υπεραξίας, χρήσης ή δεδομένων. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων ή τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, οπότε οι παραπάνω εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Ενδέχεται επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε εμάς, τις θυγατρικές μας και τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και όλους τους αντίστοιχους διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και αξιωματούχους τους αβλαβείς από και έναντι όλων των αξιώσεων, απαιτήσεων και ζημιών (πραγματικών και επακόλουθων), γνωστών και άγνωστων, αποκαλυφθέντων και μη, που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη χρήση της Υπηρεσίας Cryptoguide από εσάς.

Οποιαδήποτε αξίωση ή διαφωνία μεταξύ εσάς και εμάς που απορρέει ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία Χρήσης θα διέπεται εν όλω ή εν μέρει από τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και της πόλης του Λονδίνου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Πολιτική απορρήτου

Η Cryptoguide.gr (“εμείς”, “εμάς”, “μας”, “μας”, “η Ιστοσελίδα” ή “Cryptoguide”) σέβεται το απόρρητό σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου (“Πολιτική”) ισχύει για τις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα πελατών (“Πληροφορίες”) που λαμβάνει η Cryptoguide μέσω της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής περιήγησης Cryptoguide – Blockchain & Ethereum News ή οποιασδήποτε άλλης πηγής με την οποία συνδέεται ή σχετίζεται η παρούσα Πολιτική.

Η παρούσα πολιτική περιγράφει τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας (“εσείς”, “σας”) και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Εξηγεί επίσης πώς προστατεύουμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 και κάθε εκτελεστική νομοθεσία (“ΓΚΠΔ”), είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Τύποι δεδομένων που συλλέγουμε
1.1 Μη προσωπικά δεδομένα:
1.1 (α) Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο Cryptoguide.gr, το σύστημά μας συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς με αυτοματοποιημένα μέσα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αρχείων καταγραφής διακομιστών ιστού, της JavaScript και παρόμοιων τεχνολογιών.
1.2 Προσωπικά δεδομένα:
1.2 (α) Ενδέχεται να λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές:
(i) απευθείας από εσάς (μέσω του δικτυακού τόπου ή ηλεκτρονικών φορμών) ή/και
(ii) από τρίτους, παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν στην παροχή των υπηρεσιών μας ή από τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχετε χρησιμοποιήσει για να συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες.
1.2 (β) Παρέχοντάς μας οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων μέσω του Ιστότοπου, συναινείτε ρητά και αμετάκλητα στη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Παρέχοντάς μας προσωπικές πληροφορίες, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να μεταφερθούν από την τρέχουσα τοποθεσία σας στον Ιστότοπο και σε εξουσιοδοτημένους διακομιστές τρίτων, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
1.2 (γ) Ενδέχεται να συλλέγουμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους σημερινούς ή μελλοντικούς μεμονωμένους επισκέπτες μας:
(α) Στοιχεία επικοινωνίας,
(β) διεύθυνση IP και μοναδικά αναγνωριστικά κινητής συσκευής (π.χ. αναγνωριστικό συσκευής, αναγνωριστικό διαφήμισης, διεύθυνση MAC),
(γ) πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως ο κατασκευαστής, το λειτουργικό σύστημα, ο τύπος και η γλώσσα του προγράμματος περιήγησης,
(δ) ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία,
(ε) ακριβείς πληροφορίες γεωγραφικής θέσης,
(στ) πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.
(ζ) πληροφορίες που λαμβάνουμε όταν συνδέεστε στην υπηρεσία μας μέσω εργαλείου τρίτου μέρους (όπως το Facebook, η Google ή οι Επαφές),
(η) πληροφορίες για σκοπούς διαφήμισης και ανάλυσης, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες,
(θ) τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να αλληλεπιδράσετε με τις υπηρεσίες (για παράδειγμα, τα σχόλιά σας σχετικά με το ταξίδι σας),
(ι) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας (π.χ. σελίδες που επισκέπτεστε, γεωγραφική θέση, χρόνος παραμονής στον ιστότοπο, διαδικτυακά συμβάντα),
(ια) τις προτιμήσεις σας στο διαδικτυακό μάρκετινγκ- και/ή
(ιβ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες επιλέξετε να μας παράσχετε.
1.3 Πρόσθετες πληροφορίες:
1.3 (α) Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά καιρούς, να λαμβάνουμε μέσω των αντιπροσώπων μας πληροφορίες σχετικά με νομικά πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας.
1.3 (β) Ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο της νομικής οντότητας, την επωνυμία της νομικής οντότητας, τα στοιχεία επικοινωνίας της νομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας, τη χώρα σύστασης και τον σύνδεσμο ICO της νομικής οντότητας (εάν ισχύει).
1.4. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο για να λάβουμε τις πληροφορίες που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Το plug-in του προγράμματος περιήγησής μας θα μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο σε ορισμένες πληροφορίες στις οποίες έχετε δώσει ρητά πρόσβαση. Δεν λαμβάνουμε ούτε παρακολουθούμε το ιστορικό περιήγησής σας.

Πώς συλλέγουμε πληροφορίες;
2.1. Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το όνομά σας, μόνο εάν μας τις παρέχετε οικειοθελώς. Μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από την παροχή προσωπικών πληροφοριών. Ενδέχεται να συλλέγουμε μη προσωπικές πληροφορίες για εσάς όταν αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας.
Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε;
3.1. Χρησιμοποιούμε τις μη προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:
(α) για να αποτρέψουμε την προβολή περιττών διαφημίσεων σε εσάς ή για να αποτρέψουμε την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο,
(β) για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των ατόμων που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας και για τον υπολογισμό των τμημάτων του ιστότοπου που είναι τα πιο δημοφιλή,
(γ) για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο των ιστοτόπων μας και να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό των ιστοτόπων μας,
(δ) για να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που ζητάτε στον ιστότοπο, όπως άρθρα, ειδήσεις, εκθέσεις, αναλύσεις κ.λπ,
3.2. Οι τομείς στους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, την παροχή ανατροφοδότησης, ιδίως τη δυνατότητα σχολιασμού άρθρων, διαδραστικές φόρμες. Εάν μας έχετε παράσχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ενδέχεται να λαμβάνετε περιστασιακά διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς και τους προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες μας που σας ενημερώνουν για ειδικές προσφορές ή υπηρεσίες, εφόσον έχετε συναινέσει. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς που αφορούν διοικητικές ανακοινώσεις σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας στην Cryptogide μια ειδοποίηση εξαίρεσης ή κάνοντας κλικ στο κουμπί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Cryptogide (“κουμπί εξαίρεσης”).
3.3 Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τα ακόλουθα τρίτα μέρη:
(α) παρόχους τεχνικής υποστήριξης που βοηθούν στη συντήρηση του ιστότοπου και της υποδομής μας,
(β) τρίτους παρόχους λογισμικού, όπου ο τρίτος πάροχος διαχειρίζεται τα σχετικά προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας,
(γ) επαγγελματίες συμβούλους, όπως δικηγόρους, λογιστές, φορολογικούς συμβούλους, ελεγκτές και μεσίτες ασφαλίσεων,
(δ) πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν στην ανάπτυξη και τη συλλογή απόψεων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
(ε) τις διαφημιστικές και προωθητικές εταιρείες μας, οι οποίες διεξάγουν εκστρατείες μάρκετινγκ για λογαριασμό μας και διαφημίζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν- και/ή
(στ) πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν στην παροχή των υπηρεσιών μας.
3.4 Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε αρχές επιβολής του νόμου ή σε κυβερνητικές αρχές.
Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν απαιτείται από το νόμο για να διερευνήσουμε, να αποτρέψουμε ή να αναλάβουμε δράση σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης, παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας, πιθανές απειλές για τη σωματική ασφάλεια ατόμων, παραβιάσεις των συμβάσεών μας ή καταστάσεις που απαιτούνται από το νόμο.

Cookies
4.1 Τα cookies είναι μικρά αρχεία που ενδέχεται να περιέχουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται από τον ιστότοπο στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
4.2 Όπως πολλοί άλλοι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας και να σας επιτρέπουμε να μετακινείστε από τη μία σελίδα στην άλλη, να παρακολουθούμε τις επισκέψεις και να καθορίζουμε ποιες περιοχές και λειτουργίες του ιστότοπού μας είναι δημοφιλείς. Αυτό μας βοηθά να συλλέγουμε σχόλια, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστότοπό μας και να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας. Τα cookies δεν μας επιτρέπουν να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς και γενικά δεν αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στα cookies.
4.3 Μπορείτε να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies εάν το επιθυμείτε. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας και μπορείτε να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έτσι ώστε να αποτρέπουν την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, εάν το κάνετε αυτό, ορισμένες από τις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου μας ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Αποθήκευση δεδομένων
5.1 Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας όσο είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών και την επιβολή των συμβάσεών μας.
5.2. Μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση ανά πάσα στιγμή σχετικά με το αν γίνεται ή όχι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση [email protected].
5.3 Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και εξαγωγής των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο [email protected].

Παράπονα για το απόρρητο
6.1 Όταν ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων εφαρμόζεται στην επεξεργασία των δεδομένων σας, θα επικαλεστούμε τα νόμιμα συμφέροντά μας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ από εμάς, κάνοντας κλικ σε ένα συγκεκριμένο κουμπί και διαγράφοντας την εγγραφή σας από όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].
6.2. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Εάν πιστεύετε ότι δεν έχουμε ενεργήσει σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε σχέση με τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση [email protected]. Στο μήνυμά σας εξηγήστε με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες πώς πιστεύετε ότι ο ιστότοπος δεν έχει συμμορφωθεί με την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Θα διερευνήσουμε άμεσα την καταγγελία σας και θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα
7.1. Εφαρμόζουμε διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση.
7.2 Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή τυχαίας απώλειας, πρόσβασης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, μεταβολής ή αποκάλυψης των δεδομένων σας. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας σε εκείνους τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εργολάβους και άλλους τρίτους που έχουν ανάγκη να γνωρίζουν. Θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και δεσμεύονται από απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.
Διαθέτουμε διαδικασίες σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων και θα σας ειδοποιήσουμε εσάς και την αρμόδια ρυθμιστική αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων, εφόσον απαιτείται από το νόμο.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
8.1. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη συλλογή τους σε σχέση με τα ερωτήματά σας στον ιστότοπό μας ή τη χρήση του.
9 Σύνδεσμοι με τρίτους
9.1 Κατά καιρούς, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να συμπεριλάβουμε ή να προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων στον ιστότοπο. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών έχουν ξεχωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές απορρήτου. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών των συνδεδεμένων υπηρεσιών. Ωστόσο, προσπαθούμε να προστατεύσουμε την ακεραιότητα του ιστοτόπου μας και καλωσορίζουμε τα σχόλια σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες.

Analytics
10.1 Προκειμένου να προσδιορίσουμε πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τον ιστότοπό μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τους τομείς που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες μας, διατηρούμε το δικαίωμα να συνεργαζόμαστε με εταιρείες ανάλυσης ιστού που συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας web analytics που χρησιμοποιούμε, της Google Inc. http://www.google.com/intl/en/privacy.html.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου
11.1. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου μπορεί να ενημερώνεται κατά καιρούς και χωρίς προειδοποίηση, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουμε. Θα σας ειδοποιούμε για ουσιώδεις αλλαγές αναρτώντας εμφανώς την Πολιτική απορρήτου στον ιστότοπό μας και αναφέροντας στην κορυφή της Πολιτικής απορρήτου πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά.

Παιδιά
12.1 Δεν θα ζητήσουμε ή θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από άτομα που είναι κάτω των 16 ετών ή κάτω της ηλικίας συναίνεσης στη χώρα σας, εάν αυτή είναι υψηλότερη. Εάν είστε κάτω των 16 ετών ή κάτω της ηλικίας συναίνεσης στη χώρα σας, δεν πρέπει να υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες στον παρόντα Ιστότοπο.

Τα δικαιώματά σας
13.1 Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, να βλέπετε αντίγραφα των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να μας ζητάτε να τροποποιήσουμε, να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα συστήματά μας. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε, να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Αφού μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι, ακόμη και αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να βασιστούμε στη συγκατάθεσή σας, η οποία αποτελούσε τη νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πριν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, εφόσον έχουμε δηλώσει ότι έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να το πράξουμε.
13.2. Εάν θέλετε να ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε ή επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες και επιθυμείτε να ανακαλέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών.

Δικαιώματα και ένδικα μέσα
14.1. Παρά τις αντίθετες διατάξεις της παρούσας Πολιτικής, ενδέχεται να διατηρήσουμε ή να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας, εάν πιστεύουμε ότι είναι εύλογα απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με νόμο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα, να προστατεύσουμε την ασφάλεια ενός ατόμου, να αντιμετωπίσουμε θέματα απάτης, ασφάλειας ή τεχνικά ζητήματα ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας ή τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή των επισκεπτών μας.
14.2. Η Cryptoguide μπορεί να αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε αρχές επιβολής του νόμου, αρχές προστασίας δεδομένων, κυβερνητικούς αξιωματούχους και άλλους φορείς, εάν η Cryptoguide είναι νομικά υποχρεωμένη να το πράξει ή εάν είναι απαραίτητο για την προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών και της Cryptoguide.

Επικοινωνήστε μαζί μας
15.1 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τις πρακτικές του ιστοτόπου μας ή τις συναλλαγές σας με τον ιστότοπό μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected].

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε θυγατρικές μας εταιρείες στην ΕΕ και εκτός ΕΕ. Οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων της Cryptoguide σε θυγατρικές εταιρείες εκτός ΕΟΧ διέπονται από τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ για τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων και, κατά περίπτωση, τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων.
Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ή προμηθευτές που έχουμε προσλάβει για να εκτελούν υπηρεσίες ή λειτουργίες για λογαριασμό μας και υπό την καθοδήγησή μας. Όταν οι εν λόγω προμηθευτές έχουν την έδρα τους στην ΕΕ, διασφαλίζουμε ότι δεσμεύονται συμβατικά να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Στις συμβάσεις μας με αυτούς τους οργανισμούς, διασφαλίζουμε επίσης ότι επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας, ώστε να μπορούν να παρέχουν τις συμφωνημένες υπηρεσίες και να προστατεύουν την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους έχουν εμπιστευτεί.
Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στους συμβούλους μας, στους συμβούλους, στις αρχές επιβολής του νόμου και σε άλλες αρχές (όπως οι φορολογικές αρχές και οι αρχές κοινωνικής ασφάλισης), στην αστυνομία, στους εισαγγελείς, στα δικαστήρια και στα δικαστήρια. Όλοι αυτοί οι παραλήπτες είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Πρόσβαση στη διεύθυνση
Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι μπορείτε να μεταφορτώσετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, γραφικών, βίντεο, ήχου, λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής (“Περιεχόμενο”), αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Εκτός από τα προαναφερθέντα, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να μεταδώσετε, να μεταδώσετε, να αναρτήσετε, να αποθηκεύσετε (σε οποιοδήποτε μέσο), να μεταδώσετε, να μεταπωλήσετε, να παρουσιάσετε ή να εκτελέσετε δημοσίως, να προσαρμόσετε ή να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Cryptoguide.

Η Cryptoguide κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, στο περιεχόμενο που διατίθεται (ή διατίθεται για λήψη). Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Atruna

Το Cryptoguide παρέχεται σε βάση “όπως είναι” και χωρίς καμία εγγύηση. Εμείς και οι συνεργάτες μας και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών αποποιούμαστε κάθε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης, καθώς και όλων των άλλων εγγυήσεων, όρων, δηλώσεων ή εγγυήσεων, είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια χρήσης ή απώλεια υλικού χρήστη στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για ό,τι κάνετε και για όλες τις πληροφορίες που μεταδίδετε ή δημοσιεύετε στο Cryptoguide. Δεν θα είμαστε νομικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη ή ενέργειες που με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν το νόμο ή τα δικαιώματα τρίτων ή προσώπων.

Στόχος μας είναι να εξυπηρετούμε εσάς και την κοινότητα και συμφωνείτε ότι αν έχετε προβλήματα ή διαφωνίες, θα τα αναφέρετε σε εμάς και θα προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε ανεπίσημα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για σχόλια και προβληματισμούς εδώ ή στέλνοντάς μας email στη διεύθυνση [email protected].