Έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου: Κρυπτονομίσματα ως κορυφαία απειλή για το ξέπλυμα χρήματος το 2022-2023

Αρχάριοι

Οδηγός για αρχάριους για τα κρυπτονομίσματα

Ενδιάμεσο

Ένας ενδιάμεσος οδηγός για το Blockchain και την κρυπτογράφηση

Εμπειρογνώμονας

Ειδήσεις κρυπτονομισμάτων για ειδικούς

Από το 2022 έως το 2023, μια έκθεση του υπουργείου Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι οι τομείς που είναι πιο ευάλωτοι στην εκμετάλλευση για ξέπλυμα χρήματος περιλαμβάνουν επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων, λιανική τραπεζική, χονδρική τραπεζική και διαχείριση πλούτου.

Η εκτίμηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τα ευρήματα των αξιολογήσεων κινδύνου που διενήργησε η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA), η οποία εξέτασε 238 επιχειρήσεις. Ως ο χρηματοπιστωτικός ρυθμιστικός φορέας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η FCA έχει επιβάλει από το 2020 στις επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων να εγγράφονται και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε μια κίνηση για την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εγκληματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εντείνει τις προσπάθειές του πρόσφατα. Σύμφωνα με δηλώσεις της αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου τον Οκτώβριο του 2022, έχει αναπτύξει τακτικούς συμβούλους κρυπτογράφησης σε εθνικό επίπεδο για να βοηθήσουν στην κατάσχεση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες.

καταπολέμηση-του-εγκλήματος-των-κρυπτονομισμάτων

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας ανέφερε την κατάσχεση εκατοντάδων εκατομμυρίων σε κρυπτονόμισμα που προήλθε από παράνομες δραστηριότητες.

Περαιτέρω πληροφορίες από την έκθεση αποκαλύπτουν ότι κατά τη διάρκεια του 2022 και του 2023, η FCA απασχολούσε περίπου 53 ειδικούς σε θέματα οικονομικού εγκλήματος πλήρους απασχόλησης που ασχολούνταν με την εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με 16 από αυτούς τους ειδικούς να επικεντρώνονται ειδικά στην εποπτεία των επιχειρήσεων κρυπτονομισμάτων.

Επιπλέον, ευρύτερες εποπτικές ομάδες εκτός εκείνων που ειδικεύονται στο οικονομικό έγκλημα κίνησαν 95 υποθέσεις που αφορούσαν κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία εντός του χρονικού διαστήματος που καλύπτει η έκθεση.

Αρχάριοι

Οδηγός για αρχάριους για τα κρυπτονομίσματα

Ενδιάμεσο

Ένας ενδιάμεσος οδηγός για το Blockchain και την κρυπτογράφηση

Εμπειρογνώμονας

Ειδήσεις κρυπτονομισμάτων για ειδικούς